رازهای آفرینش درست زمانی که از وضعیت زندگیت شکایت میکنی مردمانی هم هستند که برای داشتن زندگی مثل تو و بودن به جای تو حاضرند به هر کاری دست بزنند! نداسادات فرد حسینی نویسنده این وب هستم . دوستون دارم بووس http://apple33.mihanblog.com 2020-05-28T18:40:42+01:00 text/html 2016-06-04T16:49:00+01:00 apple33.mihanblog.com neda ماه ضیافت الهی http://apple33.mihanblog.com/post/213 <p> text/html 2016-04-27T16:42:51+01:00 apple33.mihanblog.com neda روز معلم http://apple33.mihanblog.com/post/212 http://uupload.ir/files/2pyg_1335962481_rooze-moalem-17.jpg text/html 2016-02-17T18:50:00+01:00 apple33.mihanblog.com neda دوست میدارم http://apple33.mihanblog.com/post/211 <p>یکی را دوست می دارم … یکی را دوست می دارم ولی افسوس او هرگز نمی داند نگاهش میکنم شاید بخواند از نگاه من که او را دوست می دارم ولی افسوس او هرگزنگاهم را نمی خواند به برگ گل نوشتم من که او را دوست می دارم ولی او برگ گل را به زلف کودکی آویخت تا اورا بخنداند </p> text/html 2015-10-16T19:05:00+01:00 apple33.mihanblog.com neda یابن الحسن http://apple33.mihanblog.com/post/204 <p>بودنت حتی زمستانی ترین روزم را بهاروار عاشقانه میکند </p> <p>من نه اهل بارانم </p> <p>نه باد </p> <p>نه عاشق زمستان نه تابستان </p> <p>من هوایی را دوست دارم که </p> <p>متبرک باشد به نفسهایت... </p> <p>یابن الحسن !!! </p> text/html 2015-10-04T15:33:00+01:00 apple33.mihanblog.com neda خدااااااا http://apple33.mihanblog.com/post/203 <p>از خـــــــدا پرسیدند :عزیـــــزترین بندگــــــان نزد تــــــو چه کسانی هستـــــــند ؟ </p> <p>خــــــــــدا لبخند زد و گفــــــت : </p> <p>آنها که که می توانند تــــــــلافـــــــــی کنند امــــــا به خاطر مـــــــــــــــــن </p> <p>مـــــی بخشــــــــــــند!! </p> text/html 2015-10-04T15:30:00+01:00 apple33.mihanblog.com neda هیس http://apple33.mihanblog.com/post/202 <p>ﮪﯿـــــــﺲ </p> <p>ﺣﺎﻟـــــﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺧـــــﻮﺏ ﺧـــــــــــــــﻮﺏ </p> <p>ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧــــــــﻮﺏ ﮪﺎﯾﯽ ﮐﻪ </p> <p>ﻭﻗﺘـــــــــــﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾـــﻢ </p> <p>ﺧﻮﺑــــــﻢ </p> <p>ﺍﺷــــــــــﮏ ﮪﺎﯾــــــــﻢ </p> <p>ﺳﺮﺍﺯﯾـــﺮ ﻣﯿﺸــــــــﻮﺩ </p> <p>ﻧﻘﺎﺏ ﺻﻮﺭﺗـــــــــﻢ ﺑﺎ </p> <p>ﻗﻄــــــــﺮﻩ ﮪﺎﯼ ﺍﺷﮑــــــــــﻢ </p> <p>ﺧﯿـــــــــﺲ ﻣﯿﺸـــــﻮﺩ ......... </p> <p>ﺍﻣــــــــﺎ ﻟﺒﺨﻨـــــــــﺪﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻟﺐ ﮪﺎﯾﻢ </p> <p>ﭘــــــﺎﮎ ﻧﻤﯿﺸـــــــــﻮﺩ </p> <p>ﻣــــــﻦ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺑـــــــــﻢ </p> <p>ﻓﻘـــــــــﻂ ﮔﺎﮪﯽ ﺍﻭﻗـــــــــــﺎﺕ </p> <p>ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﯿﺴـــــــﻮﺯﺩ </p> <p>ﻧﻔﺴـــــــﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ. ﻣﯽ ﺍﻓﺘـــــــﺪ... text/html 2015-07-14T18:04:52+01:00 apple33.mihanblog.com neda √neda√ http://apple33.mihanblog.com/post/201 سلام به دوستای خوبم والبته سیمای عزیزم که میدونم در حال حاضربهم سر میزنه و خیلی ازش ممنوونم و بهترین هارو براش آرزو میکنم&nbsp;<div><br></div><div><br></div><div>توافق ایران و۵+1رو هم بهتون تبریک میگم چون واقعا خبر خوبی برای ملتمون بود سپیده جون از توام ممنونم که همچنان بهم سر میزنی اگه میشه آدرس وب جدیدتو دوباره بزام&nbsp;</div><div><br></div><div>بفرست &nbsp;خیلی وقته ندیدمت تقریبا بیشتر از یک سال&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div>سیما جوون دلم واست خیلی تنگ شده به امید دیدار هرچه زود تر&nbsp;</div><div>قربونتون فدلتون ستاره بچینید بوس بوس&nbsp;</div> text/html 2015-07-03T09:19:55+01:00 apple33.mihanblog.com neda غم مخور ای دوست http://apple33.mihanblog.com/post/200 <font class="Apple-style-span" size="3">امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت...نخور</font><div><font class="Apple-style-span" size="3">به خدا حسرت دیروز عذاب است</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">مردم شهر به هوشید...؟</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">نه یکبار و نه ده بار&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">که صد بار به ایمان و تواضع بنویسید خدا هست...خدا هست</font></div> text/html 2015-07-03T09:18:32+01:00 apple33.mihanblog.com neda وعده دروغ http://apple33.mihanblog.com/post/199 <font class="Apple-style-span" size="2">.</font><div><font class="Apple-style-span" size="2">ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﮔﻔﺖ :</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">ﺳﺮﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ : ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">ﮔﻔﺖ : ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺑﺮﺍﺕ ﻟﺒﺎﺱ ﮔﺮﻡ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">ﻭ</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">&nbsp;ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ!!!</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">&nbsp;ﺻﺒﺢ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﻭﻋﺪﻩ ﻟﺒﺎﺱ ﮔﺮﻣﺖ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﯼ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ !</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">موﺍﻇﺐ ﻭﻋﺪه هاﯾﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ ....</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">.</font></div> text/html 2015-07-03T09:17:15+01:00 apple33.mihanblog.com neda داستان خیلی خیلی کوتاه http://apple33.mihanblog.com/post/198 <font class="Apple-style-span" size="3">پیرمردی هر روز تو محله میدید پسرکی با کفش های پاره و پای برهنه با توپ پلاستیکی فوتبال بازی میکرد&nbsp;</font><div><font class="Apple-style-span" size="3">روزی رفت ی کتانی نو خرید و اومد و به پسرک گفت بیا این کفشا رو بپوش&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">پسرک کفشا رو پوشید و خوشحال رو به پیرمرد کرد و گفت: شما خدایید؟! پیرمرد لبش را گزید و گفت نه!</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">پسرک گفت پس دوست خدایی چون من دیشب فقط به خدا گفتم كه کفش ندارم... (دوست خدا بودن سخت نیست)❤</font></div> text/html 2015-07-03T09:15:50+01:00 apple33.mihanblog.com neda غرور ماه تولد http://apple33.mihanblog.com/post/197 text/html 2015-06-10T17:47:41+01:00 apple33.mihanblog.com neda جمله ناب کوروش http://apple33.mihanblog.com/post/195 من به خاطر ندارم در هیچ جهادی برای عزت و کسب افتخار ایران زمین مغلوب شده باشم.<div>کوروش کبیر&nbsp;</div> text/html 2015-06-08T13:20:06+01:00 apple33.mihanblog.com neda دوستای با معرفتم http://apple33.mihanblog.com/post/193 دوستی مثل متکا میمونه<div>وقتی خسته ای بهش تکیه میکنی</div><div>وقتی خوشحالی بهش تکیه میکنی</div><div>وقتی غصه داری روش گریه میکنی</div><div>وقتی شوخیت میگیره پرتش میکنی</div><div>وقتی سرت شلوغ از جلو دست و پا برش میداری</div><div>اما دیر یا زود باز هم بهش احتیاج پیدا میکنی</div><div>به سلامتی همه دوستای با معرفت …</div><div>به سلامتی دوستای با معرفت خودم &gt;سیما ،ساجده ،مبینا &lt;</div> text/html 2015-06-08T13:19:08+01:00 apple33.mihanblog.com neda دوستانم همه ... http://apple33.mihanblog.com/post/192 .<div>دوستانم همه نابند ، طلا سیری چند ؟</div><div>درد از همه شان دور ، بلا سیری چند ؟</div><div>بی گل روی عزیزان ، نفستم می گیرد</div><div>بی حضور رفقا ، صلح و صفا سیری چند ؟</div><div>.</div> text/html 2015-06-08T13:17:01+01:00 apple33.mihanblog.com neda به سلامتی دوستم http://apple33.mihanblog.com/post/191 تنها چیزی که یارانه ای نشد “رفاقت” بود چون نتونستن روش قیمت بزارن !<div>مخلص همه رفقای با معرفت که قیمت ندارن …</div><div>.به سلامتی بهترین دوستم سیما&nbsp;</div><div>بوس بوس&nbsp;</div> text/html 2015-04-22T14:32:18+01:00 apple33.mihanblog.com neda زندگی کن فرصت کم است http://apple33.mihanblog.com/post/190 <font class="Apple-style-span" size="3">چقدر هفتاد هشتاد سال کم است برای دیدن تمام دنیا!</font><div><font class="Apple-style-span" size="3">برای بودن با تمام مردم دنیا!</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">چقدر حیف است که من میمیرم و غواصی در عمق اقیانوس ها را تجربه نمی کنم !</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">میمیرم و حداقل یکبار زمین را از روی کره ماه نمی بینم !</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">دلم می خواست چند سال در یک جنگل یا یک روستا زندگی کنم .</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">چند سالی را هم در چند کشور دیگر با آداب و رسومی دیگر.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">دلم میخواست چند کلیسا و معبد و مسجد بزرگ جهان را میدیدم و با پیروان ادیان مختلف حرف میزدم .</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">دلم میخواست یکبار هم که شده از ارتفاعی بلند و مهیب پرواز میکردم</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">""دلم می خواست های من""&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">زیادند ، بلندند....</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">طولانی اند .</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;اما مهمترین دلم می خواستم،</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;این است که انسان باشم</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;انسان بمانم&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">و انسان محشور شوم .</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">چقدر وقت کم است .</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;تا وقت دارم باید مهر بورزم به همین چند نفر که از تمام مردم دنیا با من نفس می کشند ،</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">باید مهربورزم به همین جغرافیایی که سهم چشمهای من از جهان است .</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;وقت کم است باید خوب باشم.. .. ..</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">مهربان باشم...</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">ودوست بدارم همه ی زیبایی ها را....</font></div> text/html 2015-04-22T14:31:13+01:00 apple33.mihanblog.com neda سه حرف ... http://apple33.mihanblog.com/post/189 <font class="Apple-style-span" size="3">توی یک جمع نشسته بودم بیحوصله بودم طبق عادت همیشگی مجله را برداشتم ورق زدم مداد لای آن را برداشتم همینکه توی دلم خواندم سه عمودی</font><div><font class="Apple-style-span" size="3">یکی گفت بگو بلند بگو</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">گفتم یک کلمه سه حرفیه&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">از همه چیز برتر است</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">حاج آقا گفت : پول</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">تازه عروس مجلس گفت : عشق</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">شوهرش گفت : یار</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">کودک دبستانی گفت : علم</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">حاج آقا پشت سر هم گفت : پول اگه نمیشه طلا ، سکه&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">گفتم : حاج آقا اینها نمیشه&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">گفت : پس بنویس مال</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">گفتم : حاج آقا بازم نمیشه&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">گفت : جاه</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">خسته شدم با تلخی گفتم : نه نمیشه&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">دیدم ساکت شد&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">مادر بزرگ پیر گفت :عمر</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">سیاوش که تازه از سربازی آمده بود گفت : کار</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">محسن خندید و گفت : وام</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">یکی از آن وسط بلند گفت : وقت</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">یکی گفت : آدم</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">دوباره یکی گفت : خدا</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">خنده تلخی کردم و مداد را گذاشتم سرجایش اما فهمیدم تا همه شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی حتی یک کلمه سه حرفی آن هم درست در نمی آید باید جدول کامل زندگیشان را داشته باشی بدون آن همه چیز بی معناست هرکس جدول زندگی خود را دارد هنوزبه آن کلمه سه حرفی جدول خودم فکر میکنم،،،،،،،</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">شاید کودک پابرهنه بگوید کفش</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">کشاورز بگوید برف</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">لال بگوید حرف</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">ناشنوا بگوید صدا</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">نابینا بگوید نور</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">ومن هنوز درفکرم فکر</font></div> text/html 2015-01-24T20:09:42+01:00 apple33.mihanblog.com neda دوست http://apple33.mihanblog.com/post/188 <font class="Apple-style-span" size="3">دوست عجب امنیت خوبی است</font><div><font class="Apple-style-span" size="3">میتوانی با او خود خودت باشی</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">میتوانی دردهایت را-هرچند ناچیز هرچند گران-بی خجالت با او در میان بگذاری</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">از عاشقی هایت بگویی</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">از حماقت هایت</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">دوست انتخاب آزاد توست، اختیار توست</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">نامش را در شناسنامه ات نمی نویسند</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">نامت را در شناسنامه اش نمی نویسند</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">دوست عرف نیست، عادت نیست، معذوریت نیست، دوست از هر نسبتی مبراست.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">دوست سایبان دلچسبى است تا خستگی ات را با او به فراموشی بسپاری...</font></div> text/html 2015-01-19T18:43:53+01:00 apple33.mihanblog.com neda بخندیم http://apple33.mihanblog.com/post/187 یه روز آفتابی یه خانم انگلیسی روی عرشۀ کشتی در سواحل مکزیک به دریا نگاه میکرد که ناگهان انگشتر الماس گرانبهایش از انگشتش سر خورد و افتاد توی آب و زن با ناراحتی این سفر را سپری کرد.<div>پس از 15 سال که به شهر مکزیکو سیتی رفته بود در یک رستوران کنار ساحل سفارش خوراک ماهی داد، وقتی داشت ماهی رو میخورد یه جسم سفت و سخت زیر دندونش حس کرد...</div><div>و وقتی در آورد دید</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>استخوان ماهیه ...</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>نکنه فکر کردی انگشتره؟!</div><div>بابا تو دیگه خیلی تخیلت قویه!</div> text/html 2015-01-19T18:43:07+01:00 apple33.mihanblog.com neda داعش هههه http://apple33.mihanblog.com/post/186 <div style="text-align: justify;">;داعش ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﻤﻠﻪ</div><div style="text-align: justify;">ﻣﯿﮑﻨﺪ .. ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺩﺭ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ</div><div style="text-align: justify;">ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺩﻧﯽ .. ﺣﺎﻻ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺯﯾﺮﺵ ﺧﻮﻧﺪﻧﯿﻪ</div><div style="text-align: justify;">.</div><div style="text-align: justify;">.</div><div style="text-align: justify;">.</div><div style="text-align: justify;">.</div><div style="text-align: justify;">.</div><div style="text-align: justify;">ﻣﺎ 4 ﺷﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ، ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻨﺪﺍﺯﯾﻦ</div><div style="text-align: justify;">ﺟﻤﻌﻪ</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ﻣﻦ ﭼﻬﺎﺭﺷﻤﺒﻪ ﭼﮏ ﺩﺍﺭﻡ. ایووووول</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ﻣﻨﻢ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ . ﻣﻮﻧﺪﻡ ﭼﯿﮑﺎﺭ</div><div style="text-align: justify;">ﮐﻨﻢ . ﺑﺮﻡ ﺟﻨﮓ ، ﻧَﺮَﻡ ﺟﻨﮓ</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺳﺎﻋﺘﺸﻮ ﻧﮕﻔﺘﻦ ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿم</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷﻢ ؟</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ﻣﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻮﻥ ﻓﺮﺩﻩ ، ﻓﻚ ﻧﻜﻨﻢ</div><div style="text-align: justify;">ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ ﺗــﻮ ﺍﯾﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﻢ</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﮕﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺒﺮﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ؟؟</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻦ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺗﻤﻮﻣﺶ</div><div style="text-align: justify;">ﮐﻨﻦ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺟﻌﻤﻪ ﺑﺮﯾﻢ ﺩَﺩَﺭ</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ﺷﺎﻡ ﻫﻢ ﻣﯿﺪﻥ ؟</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ﺍﯾﻮﻝ ، ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﯾﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺟﻮﺭ ﺷﺪ ﻣﻦ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻧﺮﻡ ﻋﺮﻭﺳﯽ. میگم از جنگ برگشتم خسته ام.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﺟﻤﻌﻪ ﺳﺎﻋﺖ ۳ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﻫﺎﺭ. آخه ما آبگوشت داریم</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">وای کاش میذاشتن دو روز ما با دماغمون میگشتیم بابا من تازه دماغمو عمل کردم</div> text/html 2014-11-20T20:00:03+01:00 apple33.mihanblog.com neda لیلی جان http://apple33.mihanblog.com/post/184 <font class="Apple-style-span" size="3"><br></font><div><font class="Apple-style-span" size="3">خُـــدآ بهـ شِیطــآن گُفتــ : لِیلـــی رآ سجــده كُــن. شِیطــآن غُــرور دآشتـــ سجــده نكَــرد.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">شِیطــآن گُفتـــ : مَــن اَز آتَشــم و لِیلـــی اَز گِـل.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">خُـــدآ گُفتـــ : سجــده كُـن زیــرآ كهـ مَـن چُنیــن مـی خــواهَم.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">شِیطــآن سجــده نكَـــرد. سَركِشـی كَـرد و رآنــده شُـد و كینــه لِیلــی رآ بهـ دِل گرفتــ .</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">شِیطــآن قَسَم خــورد كهـ لِیلــی رآ بـی آبــِرو كُنــد</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">و تـآ واپَسیـــن روز حیـآت فُرصتـــ خـوآستــ .</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">خُـــدا مُهلتــش دآد،</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">اَمّـا گُفتــ : نمـی توآنـی . هَرگـز نمـی توآنـی . لِیلــی دُردانــه مَـن اَستــ .</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">قَلبــش چِرآغ مـَن اَستــ و دَستش دَر دَستــ مَـن.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">گُمراهــی اَش رآ نمـی توآنـی حَتـی تـآ وآپَسیــن روز حَیـآت.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">شِیطــآن میـدآنـد لِیلــی هَمـآن اَستــ كهـ اَز فرشتــه بآلآتــر مـی رَود .</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">و مـی كوشـَد بـآل لِیلــی رآ زَخمــی كُنــد.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">عُمــری ستــ شِیطــآن گِــردآگــرد لِیلــی مـی چرخـَد.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">دَستــ هـآیش پُــر اَز حِقـآرتــ و وَسـوَســه اَستــ .</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">او بـدنــآمی لِیلــی رآ مـی خـوآهد. بَهــآنـه ی بـودَنش تَنهــآ هَمیــن اَستــ .</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">مـی خــوآهد قِصــه ی لِیلــی رآ بهـ بیـرآهـه بكشــد.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">نـآم لِیلــی رَنـجِ شِیطــآن اَستــ . شِیطــآن اَز اِنتشـآر لِیلــی مـی ترسَــد.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">لِیلــی عِشــق اَستــ . و شِیطــآن اَز عِشــق وآهمــه دآرد.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">"لِیلــی نـآم تمـآم دُختــرآن زَمیـن استـــ"</font></div> text/html 2014-11-20T19:59:05+01:00 apple33.mihanblog.com neda ما چه کردیم http://apple33.mihanblog.com/post/183 <font class="Apple-style-span" size="3">ﺍﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻧﻌﯽ :</font><div><font class="Apple-style-span" size="3">ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ 36 ﺳﺎﻝ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﯾﮏ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">ﻋﻨﻮﺍﻧﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻄﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">ﯾﮏ ﺟﻮﺍﻥ 30 ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺣﺮﺍﻡ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">ﺑﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﺷﮑﻮﻫﯽ ﺑﺮﮔﺬﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺷﻮﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺸﺖ ﺯﻫﺮﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 10</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">ﺷﺐ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻣﺘﻔﺮﻕ ﮐﺮﺩﻥ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ....</font></div> text/html 2014-11-20T19:58:08+01:00 apple33.mihanblog.com neda ممنون http://apple33.mihanblog.com/post/182 <font class="Apple-style-span" size="3">ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻮﺩﻡ !</font><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp; ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﯾﻪ ﻗﺒﺾ ﺍﻭرد تا ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ کنه .</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp; ﮔﻔﺘﻢ: ﻭقت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﺭﻭ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺎﺭ!</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;ﮔﻔﺖ: ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﮐﯿﻢ !</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺑﯿﺎﺭمم ﻫﻤﯿﻨﻮ ﻣﯿﮕﯽ؟ !</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;ﮔﻔﺘﻢ:فرقی نمیکنه ! ﺳﺎﯾﺘﻮ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮ ﺟﺎﻥ !</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;رفت، ﺑﺎ ﯾﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﻭﻣﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﮐﻬﻨﻪ ﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﺭﻧﺠﻮﺩﻩ ای داشت،&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺑﺎﺑﺎﺷﻪ ...</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;ﺑﻠﻨﺪﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﺤﻮیلش ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻗﺒﺾ ﻭ ﭘﻮﻟﺸﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ :</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;ﭼﺸﻢ ﺗﻪ ﻗﺒﻀﻮ ﻣﻬﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻬﺶ ..</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺗﻪ ﮐﺸﻮ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﻢ ...</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;ﭘﺴﺮﻩ ﮔﻔﺖ ﺩﯾﺪﯼ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺑﯿﺎﺭﻡ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﺑﮕﯽ ﺑﻬﺶ !</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;ﺑﻌﺪﺵ ﺧﻨﺪﯾﺪ ...</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﯿﺎﻡ</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;ﺍﻭﻣﺪ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺍﺯﺕ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﺑﭽﻢ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﮐﺮﺩﯼ !</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;ﮔﻔﺘﻢ :</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﭽﺖ ﺑﻮﺩ ...</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺑﭽﻪ ﭘﺪﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺩﯾﻪ ﮐﻪ ﺣﻼﻝ ﻣﺸﮑﻼﺗﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﻮ</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;ﭘــﺪﺭ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺯﻳﺮ ﭘﺎﻳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ....</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;ﺑﻲ ﻣِﻨَﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻏﺮﻳﺒﮕﻲ ﻫﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﻱ ﺗﺎ ﭘﺪﺭ ﺑﺎﺷﻲ ...</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;ﻭ ﭘﺸﺖ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻳﺖ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ ...</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">خدایا بالاتر از بهشتت چه داری برای زیر پای پدرم میخواهم....</font></div> text/html 2014-11-13T05:42:05+01:00 apple33.mihanblog.com neda بیایید گوشی هایمان را برای مدتی رها کنیم http://apple33.mihanblog.com/post/181 <font class="Apple-style-span" size="3">قبلنا تو مهمونی ها همه به شکل (O) میشستند و باهم حرف میزدند.</font><div><font class="Apple-style-span" size="3">یکم که گذشت تلویزیون اومد تو خونه ها همه تو مهمونی ها به شکل (ن) مینشستند. تلویزیون جلو بقیه روبروش!</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">اما الان ها</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">همه تو مهمونی ها اینجوری مینشینند : : : : : : : : : : . .</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">هر کسی با گوشی خودش ( : ) !!</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">اگه گفتی اون دو نقطه تنها آخر کیاهستند!!</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">پدربزرگ و مادر بزرگ هستند که گوشی ندارند اگه هم دارند اینترنت و وایبر و لاین ندارند!</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">&nbsp;همونها که قبلا برای جمع های مهمونی خاطره تعریف میکردند و الان متعجبانه به دیگران نگاه میکنن!!</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">همونها که کم کم از بین ما میرند و ما یادمون میره یه زمانی پیش ما بودند.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">به احترام بزرگترها در مجالس و مهمونی هاگوشی هامون رو از جیبهامون درنیاریم!</font></div> text/html 2014-07-17T09:39:27+01:00 apple33.mihanblog.com neda خدا دوست دارم http://apple33.mihanblog.com/post/180 <P><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></FONT></SPAN></FONT></P> <UL> <LI> <DIV align=center><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.taknaz.ir/upload/36/0.796086001299580179_taknaz_ir.jpg"></FONT></SPAN></FONT></DIV></LI></UL> <P><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2></FONT></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2></FONT></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>هر چه </FONT></SPAN>قدر یک فرد به <SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>خدا و دین اعتقاد</STRONG></SPAN></SPAN></FONT><FONT size=2><STRONG><SPAN> بیش‌تری داشته باشد به همان اندازه از زندگی رضایت بیش‌تری دارد، موفق‌تر است و در ارتباط با دیگران صداقت بیش‌تری دارد…<BR>در یک مطالعه که در نشریه روانشناسی آمریکا به چاپ رسیده است کایون لیم و همکارانش از دانشگاه هاروارد مطالعه‌ای را روی ۳ هزار و ۱۰۰ آمریکایی انجام دادند و از آن‌ها سوالاتی در مورد فعالیت مذهبی و اعتقاد آن‌ها پرسیدند. همین تحقیقات یک سال بعد هم دقیقا به همین شکل انجام شد تا <SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">تاثیر باورهای دینی</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"> </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: small">در زندگی این افراد بررسی شود.</SPAN></STRONG></FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>در این مطالعات مشخص شد در بین پیروان تمام ادیان، افرادی که به طور مرتب در مراسم مذهبی خاص دین خود شرکت می‌کنند ۲۸ درصد از زندگی خود رضایت بیش‌تری دارند. حتی افرادی که گاهی اوقات در مراسم و آئین‌های مذهبی شرکت می‌کردند نیز ۲۳ درصد رضایت بیش‌تری نسبت به افراد دیگر داشتند.</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>محققان متوجه شدند یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش میزان رضایت از زندگی افراد مذهبی، افزایش تعداد دوستانی است که آن‌ها به واسطه شرکت در فعالیت‌های دینی پیدا می‌کنند. افرادی که با بیش از ۱۰ نفر ارتباط دوستی دارند به میزان دو برابر بیش‌تر نسبت به افرادی که دوستان نزدیک ندارند از زندگی خود رضایت دارند.<BR>لیم در این باره گفت: زمانی که تعدادی از دوستان نزدیک طبق یک نظم مشخص و در حین انجام فعالیت‌های پرمعنی مانند عبادت یکدیگر را ملاقات می‌کنند احساس شادی و رضایت از زندگی آن‌ها به طور قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند.</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>اعتقاد به خدا انسان را امیدوارتر، صادق‌تر و بخشنده‌تر می‌کند<BR>اعتقاد به خدا تاثیر بسیار زیادی روی روحیه مردم دارد. بعد از چند دهه تحقیقات دانشمندان متوجه شدند دین و مذهب انسان‌ها را امیدوارتر، صادق‌تر و سخاوتمندتر می‌کند.<BR>دکتر آرا نورنزایان روانشناس دانشگاه بریتیش کلیبیا در این باره گفت: همیشه در مورد تاثیر مثبت اعتقاد به خدا روی رفتار انسان‌ها صحبت می‌شود، اما این بار ما به دنبال آن بودیم تا از دیدگاه علمی این موضوع را ثابت کنیم.<BR>مطالعات انجام شده بین ارتباط بین مذهب و رفتارهای اجتماعی نشان می‌دهد افراد مذهبی که دارای افکار معنوی هستند با احتمال کم‌تری دست به تقلب می‌زنند و احساس اطمینان بین غریبه‌ها را در یک جمع افزایش می‌دهند. افرادی که مرتب نماز می‌خوانند و در مراسم مذهبی شرکت می‌کنند بیش‌تر از دیگران در فعالیت‌های خیریه مشارکت می‌کنند و به طور داوطلبانه برای کمک به دیگران داوطلب می‌شوند.</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>مذهبی‌ها موفق‌ترند</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>افراد مذهبی در بسیاری از زمینه‌ها نسبت به بی‌خداها موفق‌ترند، چرا که افراد معتقد بیش‌تر برای رسیدن به اهداف بلند مدت خود تلاش می‌کنند و در این راه مداومت دارند.</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>این افراد با احتمال کم‌تری نسبت به دیگران سراغ سوء مصرف مواد مخدر می‌روند، معمولا در دوران تحصیل موفقیت‌های بیش‌تری کسب می‌کنند، رفتارهای سالم‌تری از خود بروز می‌دهند، کم‌تر دچار افسردگی می‌شوند و عمر طولانی‌تری هم دارند.</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>مایکل مک‌کالوق استاد دانشگاه میامی نتیجه هشت دهه تحقیقات مختلف در مورد دین، مذهب و اعتقاد به خدا را که روی گروه‌های مختلفی از مردم در سراسر جهان انجام شده بود مورد بررسی قرار دادند. با تحقیق کردن در دسته بسیار متنوعی از فاکتورها مانند زمینه‌های اجتماعی، روانشناسی، اقتصادی، عصب‌شناسی، محققان متوجه شدند رفتارهای مذهبی پیروان ادیان را ترغیب به کنترل بیش‌تر خود می‌کند.</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>دانشمندان معتقدند این که یک فرد بتواند خود را کنترل کند و برای زندگی خود قانون‌های خاصی را وضع کند نقش بسیار زیادی در موفقیت او دارد، اما متاسفانه نسبت به این معیارها توجه زیادی صورت نمی‌گیرد. محققان متوجه شدند دعا خواندن و ارتباط با خداوند روی قسمت‌هایی از مغز انسان‌ها اثر می‌گذارد که ارتباط زیادی با کنترل شخصی دارد. این موضوع که افراد مذهبی‌تر توانایی بیش‌تری در کنترل خودشان دارد می‌تواند توضیح دهنده این موضوع باشد که چرا معتقدان به یک دین کم‌تر از دیگران به سراغ مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی می‌روند و کم‌تر از دیگران به دلیل مشکلات اجتماعی و اخلاقی و ارتکاب به جرم به زندان می‌افتند.</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>اینو خودم دارم بهتون میگم خدا رو دوست داشته اونم تویه این ماهه عزیز بیاید به خدا نزدیک تر بشیم </FONT></SPAN></P> text/html 2014-07-17T09:29:36+01:00 apple33.mihanblog.com neda اس ام اس شب قدر http://apple33.mihanblog.com/post/179 <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><A href="http://radsms.com/"><SPAN style="COLOR: #333333"><FONT size=3><STRONG>انیس </STRONG></FONT></SPAN></A><FONT size=3><STRONG>قلب خود تنها خدا کن / خدا را در دل شبها صدا کن</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>ز خوف حق چو اشکی را چکاندی / به حال این رفیقت هم دعا کن . . .</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>.</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>.</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>.</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>بنگر به </STRONG></FONT><A href="http://radsms.com/"><SPAN style="COLOR: #333333"><FONT size=3><STRONG>مرتضی </STRONG></FONT></SPAN></A><FONT size=3><STRONG>که در این ماه روزه را ، با بوسه از لب پسر افطار می کند . . .</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>.</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>.</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>.</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>در امشب که سالگرد&nbsp;۱۰۵۵ مین سال تاسیس مسجد </STRONG></FONT><A href="http://radsms.com/"><SPAN style="COLOR: #333333"><FONT size=3><STRONG>جمکران </STRONG></FONT></SPAN></A><FONT size=3><STRONG>است، کنار حرم آن حضرت</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>دعا گویم.&nbsp; </STRONG></FONT><A href="http://radsms.com/"><SPAN style="COLOR: #333333"><FONT size=3><STRONG>شبهای </STRONG></FONT></SPAN></A><FONT size=3><STRONG>احیاء یادت نره ما رو دعا کنی . . .</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>.</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>.</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>.</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>تشنه ام این </STRONG></FONT><A href="http://radsms.com/"><SPAN style="COLOR: #333333"><FONT size=3><STRONG>رمضان </STRONG></FONT></SPAN></A><FONT size=3><STRONG>تشنه تر از هر رمضانی /&nbsp;شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>لیله القدر عزیزی است بیا دل بتکانیم /&nbsp;سهم ما چیست از این روز همین خانه تکانی . . .</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>.</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>.</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>.</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>خبر </STRONG></FONT><A href="http://radsms.com/"><SPAN style="COLOR: #333333"><FONT size=3><STRONG>آوردند </STRONG></FONT></SPAN></A><FONT size=3><STRONG>که امشب از هزار شب بهتر است و یک اتفاق ویژه می افتد و آن اینکه</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>امشب دست ملکوت به طرف زمین کشیده می شود . . .</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>.</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>.</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>.</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>تقدیری </STRONG></FONT><A href="http://radsms.com/"><SPAN style="COLOR: #333333"><FONT size=3><STRONG>سراسر </STRONG></FONT></SPAN></A><FONT size=3><STRONG>خیر ، برکت ، خرسندی ، سلامت ، خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>توشه شب قدرتان باد . . .</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>.</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>.</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>.</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>به فرق نازنینش کی اثر می کرد </STRONG></FONT><A href="http://radsms.com/"><SPAN style="COLOR: #333333"><FONT size=3><STRONG>شمشیر </STRONG></FONT></SPAN></A><FONT size=3><STRONG>/ یقینا ابن ملجم وقت ضربت یا علی گفت . . .</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=3><STRONG>(با تسلیت ایام شهادت مولای متقیان در مناجات شبانه شبهای </STRONG></FONT><A href="http://radsms.com/"><SPAN style="COLOR: #333333"><FONT size=3><STRONG>قدر </STRONG></FONT></SPAN></A><FONT size=3><STRONG>را التماس دعا دارم.)</STRONG></FONT></P> text/html 2014-07-17T09:29:18+01:00 apple33.mihanblog.com neda شب قدر http://apple33.mihanblog.com/post/178 <P style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: green; FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3>فرصت شب قدر را غنیمت بدانیم</FONT></P> <P><FONT size=3>شب قدر فرصتی است زرین و طلایی برای شستشوی آینه دل. این شب بهترین فرصت است تا خوبی‌ها را جایگزین بدیها، صلح و صفا را جایگزین اختلاف و تفرقه، احسان و نیکی را جایگزین ظلم و ستم، احسان به والدین را جایگزین عاق والدین و صله رحم را جایگزین قطع رحم نماییم. نیکو و شایسته است با صدقات قدمی در جهت آبادانی خانه آخرت برداریم و با اعمال نیک و خیر، ثواب دو چندان ببریم.<BR>در شب قدر که شب‌زنده‌داری می‌کنیم، خداوند نام ما را در گروه نیک‌بختان ثبت می‌کند و آتش جهنم را بر ما حرام می‌سازد. آیا توفیقی بالاتر از این هست که آتش جهنم بر ما حرام شود و به خدا نزدیک‌تر شویم؟<BR>دعاهای شبهای رمضان مجموعه‌ای است روشنی‌بخش که با تکرار تلاوت آنها، آموزش‌های آن‌ها به صورت هدف‌هایی برای ما در می‌آیند. پس هنگام خواندن این ادعیه شایسته و بهتر است مفهوم آنها را نیز همواره مدنظر داشته باشیم و با تلاش و کوشش به سوی این هدف‌های مطرح‌شده در دعاها گام برداریم.</FONT></P> <P><FONT size=3>یه همچین فرصتب فقط یه بار درسال اتفاق میفته قدرشو بدونید وبه اندازه یک سالتون دعا کنید <IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></FONT></P> <P><STRONG><FONT color=#993399 size=3>بهترین عمل در شب قدر</FONT></STRONG></P> <P><FONT color=#993399 size=3>اکثرا شب های قدر ما به خواندن قرآن و دعای جوشن کبیر، نماز و قرآن به سر گرفتن و استغفار به سر شده است، در خوب و نیکو بودن این اعمال شکی نیست اما سخن جای دیگری است، هدف از خواندن دعا چیست؟ چرا قرآن کریم در این شب نازل شده؟</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>یکی از دلایل عزت این شب نزول کتاب هدایت قرآن کریم و تمامی کتاب های مقدس در این شب است «ماه رمضان، ماهى كه قرآن در آن نازل شده است، تا هدایتى براى مردم و نشانه هایى روشن از هدایت و جدایى حق از باطل باشد». این شب، عزیز است چرا که، موجبات هدایت انسان به سوی خدا را فراهم می سازد، هدف رسیدن به خداست و این سفر الهی و لقاء خدا جز با قدم های معرفت ممکن نیست. آری اگر دعا، نماز، قرآن را بخوانی اما تدبری و تفکری در آن نباشد راه رسیدن به خدا بس سخت و دشوار خواهد شد.</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>محدّث بزرگوار، ابن بابویه رحمه‏الله در مجلس 93 از كتاب الأمالى، مى‏گوید: هر كس این دو شب را با گفتگوى علمى احیا بدارد، بهتر است. به نظر مى‏رسد كه این مطلب، برگرفته از سخن پیامبر خدا به ابوذر است كه در آن، برترى علم را بر عبادت به تفصیل، بیان، و در پایان آن فرموده است: اى ابوذر! یك ساعت نشستن براى گفتگوى علمى براى تو، از عبادت یك سال كه روزش را روزه بدارى و شبش را به نماز بِایستى، بهتر است</FONT></P> <P><FONT color=#993399 size=3>پس بهترین عمل در این شب ها عبادت همراه با بینش است، اگر قرآنی می خوانیم، دعایی می خوانیم یادمان باشد که در فلسفه همه این ها بیندیشیم، در شبی که عبادتش بهتر از هزار سال است بیاییم به بنیان های فکری خود هم نظمی دهیم بیاییم با خداوند عهد کنیم من بعد همه کارهای ما حرف زدن های ما، رفتار ما همه و همه همراه با&nbsp; تعقل و تفکر باشد.</FONT></P> <P>&nbsp;</P><!-- End_Module_5092 --> text/html 2014-06-10T06:23:59+01:00 apple33.mihanblog.com neda کاریکاتور های زیبا وپر معنا http://apple33.mihanblog.com/post/174 <P>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu5001.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu5002.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu5004.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu5005.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu5006.jpg"></P> text/html 2014-06-10T06:20:04+01:00 apple33.mihanblog.com neda جملات زیبا و آموزنده (2) http://apple33.mihanblog.com/post/173 <H2><FONT size=4>جملات زیبا وآموزنده&nbsp;</FONT></H2> <P align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">چون دلی که بشکند صدایش را نمیفهمی<BR>ولی نفرینش به زمین می اندازدت</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #dc5698">°.°.°.°.°.°.° جملات آموزنده °.°.°.°.°.°.°</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">اسمش آدم است اما تو باور نکن<BR>گاهی کاری می کند که از پس هیچ گرگی بر نمی آید !</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #dc5698">°.°.°.°.°.°.° جملات آموزنده °.°.°.°.°.°.°</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">در زندگی محتاج یک چیزم :<BR>خنده های مادرم …</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #dc5698">°.°.°.°.°.°.° جملات آموزنده °.°.°.°.°.°.°</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">آغوش پدرم می گفت که<BR>گرمای خورشید افسانه است !</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #dc5698">°.°.°.°.°.°.° جملات آموزنده °.°.°.°.°.°.°</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عاقبت همه‌ی ما زیر این خاک آرام خواهیم گرفت<BR>ما که روی آن دمی به همدیگر مجال آرامش ندادیم !</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #dc5698">°.°.°.°.°.°.° جملات آموزنده °.°.°.°.°.°.°</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">بر آنم که هم قافیه بودن<BR>“مرد” با “درد” اتفاقی نیست</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #dc5698">°.°.°.°.°.°.° جملات آموزنده °.°.°.°.°.°.°</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">همه شبیه هم هستند<BR>هیچکس شبیه حرف هایش نیست !</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #dc5698">°.°.°.°.°.°.° جملات آموزنده °.°.°.°.°.°.°</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">بچه های فقیر فقط در زنگ انشا<BR>تعطیلات را به کنار دریا می روند !</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #dc5698">°.°.°.°.°.°.° جملات آموزنده °.°.°.°.°.°.°</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">بر درخت زنده بی برگی چه غم ؟<BR>وای بر احوال برگ بی درخت !</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #dc5698">°.°.°.°.°.°.° جملات آموزنده °.°.°.°.°.°.°</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">دروغ بگو تا باورت کنند<BR>آب زیر کاه باش تا بهت اعتماد کنند<BR>بی غیرت باش تا آزادی حس کنند<BR>خیانت هایشان را نادیده بگیر تا آرام باشند<BR>کذب بگو تا عاشقت شوند<BR>هرچه نداری بگو دارم<BR>هرچه داری بگو بهترینش را دارم<BR>اگه ساده ای&nbsp; ، اگه راستگویی ، اگه باوفایی ، اگه با غیرتی<BR>اگه یکرنگی بدان که همیشه تنهایی رفیق …</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #dc5698">°.°.°.°.°.°.° جملات آموزنده °.°.°.°.°.°.°</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">گاهی اوقات آدم دلش یک آشپزخانه آرام<BR>یک استکان چای و مــــادرش را می خواهد …</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #dc5698">°.°.°.°.°.°.° جملات آموزنده °.°.°.°.°.°.°</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">تو را پاک آفرید ایزد ز خود شرمت نمی آید<BR>که روزی پاک بودستی ، کنون آلوده دامانی ؟<BR>“پروین اعتصامی”</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #dc5698">°.°.°.°.°.°.° جملات آموزنده °.°.°.°.°.°.°</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن<BR>این روزها زیادند گرگ هایی که با کفش آهو راه میروند !</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #dc5698">°.°.°.°.°.°.° جملات آموزنده °.°.°.°.°.°.°</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">ﻣﻮﻧﺪﻧﯽ ﺭﺍﻫﺸﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻪ<BR>ﺭﻓﺘﻨﯽ ، ﺑﻬﺎﻧﺸﻮ …</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #dc5698">°.°.°.°.°.°.° جملات آموزنده °.°.°.°.°.°.°</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">آدم ها از آن چیزی که از نزدیک می بینید دورترند !</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #dc5698">°.°.°.°.°.°.° جملات آموزنده °.°.°.°.°.°.°</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">آنان که کهن شدند و آنان که نوند<BR>هریک به مراد خویش لختی بدوند<BR>این کهنه جهان به کس نماند جاوید<BR>رفتند و رویم و دیگر آیند و روند<BR>حکیم عمر خیام</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #dc5698">°.°.°.°.°.°.° جملات آموزنده °.°.°.°.°.°.°</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">آدم های ساده را دوست دارم<BR>همان ها که بدی هیچکس را باور ندارند<BR>همان ها که برای همه لبخند دارند<BR>همان ها که همیشه هستند ، برای همه هستند<BR>آدمهای ساده را باید مثل یک تابلوی نقاشی ساعتها تماشا کرد<BR>عمرشان کوتاه است بس که هر کسی از راه می رسد<BR>یا ازشان سو استفاده می کند یا زمینشان میزند یا درس ساده نبودن بهشان می دهد<BR>آدم های ساده را دوست دارم چون بوی ناب “آدم” میدهند !</P> text/html 2014-06-10T06:14:39+01:00 apple33.mihanblog.com neda حیرت‌انگیز‌ترین و زیبا‌ترین تصاویر از رقص آب http://apple33.mihanblog.com/post/172 <P align=center><FONT size=4>&nbsp;حیرت‌انگیز‌ترین و زیبا‌ترین تصاویر از رقص آب</FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 20px; BACKGROUND-COLOR: #f3f9fc" class=box-note>یکی از روش‌های عجیب درمانی که امروزه برای درمان افسردگی به کار گرفته می‌شود، نشان دادن تصاویر متحرک و آرامش‌بخش به بیماران است.</DIV> <P style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;عکس‌های زیر با استفاده از رنگ‌های فلورسنت و رقص رنگ‌ها گرفته شده است که انعکاس نور‌ها در آب را به خوبی نمایش می‌دهد.<BR>در اینجا می‌توانید تصاویری از زیبا‌ترین و آرامش‌بخش‌ترین حرکات آب را ببینید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.beytoote.com/images/stories/news/93/03/ss93-03-187.jpg" width=363 height=392></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.beytoote.com/images/stories/news/93/03/ss93-03-188.jpg" width=390 height=318></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.beytoote.com/images/stories/news/93/03/ss93-03-189.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.beytoote.com/images/stories/news/93/03/ss93-03-191.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=center>&nbsp;</P>